top of page
215795280_10159206001438965_1693134813389075620_n (1).jpg

Ysbrydoli
iechyd gwell

Mae Insight Workplace Health yn ddarparwr iechyd galwedigaethol amlddisgyblaethol sy’n achrededig gan SEQOHS. Rydym yn cefnogi cyflogwyr trwy helpu i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach yn y gwaith. 

Mae ein gweithwyr proffesiynol yn effeithiol trwy cyfrannu at reoli iechyd eich gweithwyr.

Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol

Mae gan wasanaethau iechyd galwedigaethol ffocws strategol sy'n mynd i'r afael ag anghenion a pheryglon penodol o fewn gweithleoedd. Mae na’ potensial i sicrhau arbedion sylweddol i amrywiaeth o gostau, uniongyrchol ac anuniongyrchol ich cyflogwyr. 

 

Bydd Insight Workplace Health yn helpu eich sefydliad i atal salwch sy'n gysylltiedig â Gwaith,  hybu iechyd cyffredinol, a perfformiad eich gweithwyr yn y gweithle. 

Asset 10_3x.png

Tîm hapusach a iachach

Trwy ddangos eich bod yn gofali am iechyd a lles eich gweithwyr, fe welwch gynnydd dramatig mewn morâl, cynhyrchiant, a manteision ariannol.

Dechreuwch elwa heddiw drwy gymryd camau cadarnhaol tuag at weithle fwy iachach a hapusach.

Occupational Health provider (1).png

Mae ein cleientiaid yn cynnwys:

bottom of page