top of page

Ein stori

Sefydlodd yr efeilliaid Liz Terry ac Ellie Taylor Insight Health Screening Ltd yn 2009.

beach-1319284_960_720.jpg

O ble rydyn ni'n dod

Rydym yn gwmni Cymreig a dyfwyd gartref yn nhref ddur Port Talbot.  Rydym yn falch o ddarparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol ledled y DU.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Rydym yn sicrhau bod cwmnïau’n gallu cael gafael ar wasanaethau iechyd galwedigaethol o’r safon uchaf, sy’n gost-effeithiol ac â chefnogaeth glinigol, pan fydd eu hangen arnynt. Rydym yn gwasanaethu dros 800 o gwsmeriaid ledled y wlad.

Sut rydym yn ei wneud

Mae gennym bresenoldeb gwirioneddol yn yr ardal yr ydym yn gweithio ynddi. Rydym yn buddsoddi yn y safon uchaf o staff a'r dechnoleg orau i hwyluso ein gwasanaeth.

Asset 10_3x.png
Modern Office

Lleihau absenoldeb salwch a chynyddu cynhyrchiant

Rydyn ni'n rhoi mwy o amser i'n clinigwyr heb drosglwyddo'r gost i'r cwsmer. Mae mwy o amser yn ein helpu i wneud penderfyniadau clinigol effeithiol, ysgrifennu adroddiadau o ansawdd a datrys achosion lle bo modd, heb atgyfeirio ymlaen.

Y tîm

Rydym yn dîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys Nyrsys Iechyd Galwedigaethol, Meddygon Galwedigaethol, Seicolegwyr, Nyrsys Iechyd Meddwl, arbenigwyr Niwroamrywiaeth, Ergonomegwyr a mwy.

Rydym yn wasanaeth a arweinir gan fusnes sy'n cael ei redeg gan reolwyr masnachol, sy'n deall pwysigrwydd gwasanaeth amserol o safon.

Gyda'n gilydd, rydyn ni'n dod â chymysgedd cyfoethog o sgiliau sy'n ein gwneud ni'n unigryw yn y ffordd rydyn ni'n gweithio. 

Yn darparu ateb cyflawn i iechyd yn y gweithle.

I ddarganfod mwy (cysylltwch â ni)

Address

Suites 20-24 Llan Coed House, Llandarcy, Neath, SA10 6FG

Phone

01792 321010

Email

Connect

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page